Vi kan tilby følgende måletjenester:

- Termografering 
- Kappetesting og isolasjonsmåling
- Resistivitet
- Overgangsmotstanden til jord
- Elektrisk kontinuitet i jordledere og i utjevningsforbindelser
- Resistansen/impedansen i gulv og vegger
- Test av jordfeilbrytere og effektbrytere
- Sløyfeimpedans/kortslutningsmåling

Lærebøker:

Vi har lang erfaring i å lage håndbøker, kataloger og div. lærebøker for leverandører og skoleverket. Underlag som vi har utarbeidet er bl.a. håndboka ”Store Blå” til Eaton Electric AS. Vi har i tillegg bidratt litt til Normguiden NEK 400 og diverse lærebøker til elbransjen.

Dokumentasjon:

Vi gir deg bistand ifm. dokumentasjon eller beregninger på el-anlegg.

Elkontroll:

Vi utfører brannforebyggende elkontroll bolig og næringsbygg.