DI ELVIA (Driftsleders instrukser ELVIA)

Innhold:

- Informasjon fra Driftsleder

- Definisjoner

- Instruks for leder for sikkerhet (LFS)

- Instruks for leder for koblings forlengede arm (LFK-FA)

- Instruks for ansvarlig for arbeidet (AFA)

- Instruks for sikkerhetskoordinator

- Risikovurdering og sikker jobb analyse

- Generell informasjon om ELVIA`s "Driftsleders instrukser for høyspenningsanlegg"     

- Oppgaver

- Varighet ca. 3 timer